Vingespenn

25-29 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Kina og Korea.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet nord til Elverum. På Vestlandet kun i den sørlige delen av Rogaland.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på bjørk (Betula), men kan også finnes på or (Alnus) og Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Ultimo mai - juli.

Økologi

I åpen løv- og blandingsskog.