Vingespenn

Hann 28–34 mm.

Kjennetegn

Hunnen er uten synlige vinger.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig langs kysten fra Telemark til søndre Rogaland. I Agder kan den finnes noen få mil inne i landet.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

Ultimo mars - april.

Økologi

I eikeskog.