Vingespenn

27-34 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig fra Oslofjordområdet rundt kysten til Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever på ulike lave planter.

Flyvetid

Medio juli - medio august.

Økologi

På tørrenger, tørrbakker og lyngheier.