Vingespenn

37–46 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, østover til Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet og på Østlandet nord til det sørlige Hedmark. På Vestlandet kun kjent fra Stavanger.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo august - september.

Økologi

I ulike biotoper.