Vingespenn

26-35 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt ikke sjelden rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten vest til Kristiansand der den ble funnet ny for landet i 1979. Arten er i ekspansjon.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

I løvskog.