Vingespenn

31-36 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Midtøsten og Nord-Afrika, mot øst til Altaj-fjellene av Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i Sør-Norge nord til Mjøs-området og Bergens-området.

Unge stadier

Larven lever på Salix-arter (selje, vier, pil), av og til andre løvtrær og busker.

Flyvetid

September - medio oktober.

Økologi

I løvskog og kratt, gjerne på fuktige steder.