Vingespenn

32-35 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Sentral-Asia, østover til Kina, Korea og Sakhalin.

Utbredelse i Norge

Utbredt nord til Nordmøre, vanlig i den sørlige delen av utbredelsesområdet.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

I ulike biotoper.