Vingespenn

22-26 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Korea og Japan. Funnet i Danmark, Sør-Sverige og Sør-Finland, først og fremst som immigrant.

Utbredelse i Norge

Ikke påvist i Norge.

Unge stadier

Larven lever på vindel (Convolvulus), men også funnet på slirekne (Polygonum) og syre (Rumex).

Flyvetid

Ultimo mai - medio august.

Økologi

På tørrenger på sandbunn.