Vingespenn

38-45 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, østover til Korea og Japan. Aleutene og Alaska i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden til Snåsa i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

På skoglysninger og i åpen skog.