Vingespenn

25-30 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, østover til Stillehavskysten i Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Lofoten.

Unge stadier

Larven lever i stråene av myrull (Eriophorum), siv (Juncus) og sivaks (Scirpus).

Flyvetid

August - september.

Økologi

På fuktige enger, myr og andre våte steder.