Vingespenn

35-40 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Lilleasia, mot øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i Sør-Norge. I Nord-Norge er det gjort spredte funn, men fra hele landsdelen.

Unge stadier

Larven lever på blokkebær, blåbær, Salix-arter (selje, vier, pil), bjørk (Betula) og bringebær.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

I barskog og blandingsskog, samt på myr.