Vingespenn

29-36 mm.

Kjennetegn

Kan forveksles med større gressengfly og mindre gressengfly, men flyr tidligere, og bakvingen har en tydelig midtplett både på over- og undersiden.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Azerbadjan, østover til sentrale deler av Sibir.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden på Sørlandet. Ellers funnet spredt på Østlandet nord til Mjøsa, og på Vestlandet til Romsdalen.

Unge stadier

Larven lever på strandrør, av og til på takrør eller søtgras (Glyceria).

Flyvetid

Juni - medio juli.

Økologi

På strender, i sump og andre fuktige biotoper.