Vingespenn

30-33 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Midtøsten, Nord-Afrika, mot øst til Burma, Himalaya, Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Sjelden immigrant som er tatt to ganger i Norge: Nesodden i Akershus i 1914 og Nøtterøy i Vestfold 1969.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo mai - august.

Økologi

På tørre, åpne steder. Arten er aktiv både dag og natt.