Vingespenn

36-39 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Iran.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Sørlandet vest til Lista og på Østlandet nord til Oslo. Det er gjort enkelte tilfeldige funn lenger nord.

Unge stadier

Larven lever på syre (Rumex) og slirekne (Polygonum).

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På enger, men også i åpen skog.