Vingespenn

32-37 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Siden 1995 funnet på noen få lokaliteter i Halden, Sarpsborg og Vestby på østsiden av Oslofjorden.

Unge stadier

Larven lever på urter.

Flyvetid

Ultimo august - september.

Økologi

I løv- og blandingsskog.