Vingespenn

41-51 mm.

Totalutbredelse

Mellom-Europa og sørlige deler av Nord-Europa, Kaukasus, mot øst til Kurilene. Utbredt i Danmark, Sør-Sverige og Sør-Finland.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på legepestrot.

Flyvetid

August - medio september.

Økologi

På fuktige steder med næringsrik jord der vertsplanten vokser.