Vingespenn

25-30 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Iran og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet samt langs Vestlandsfjordene, sjelden på indre Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Ultimo mai - juli.

Økologi

I ulike åpne biotoper.