Vingespenn

21-32 mm.

Totalutbredelse

Europa, Midt-Østen, Afghanistan og Nord-Afrika, østover til Mongolia, Kina og Altaj i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Lofoten.

Unge stadier

Larven lever på visne plantedeler.

Flyvetid

Mai - september.

Økologi

Ved bebyggelse, ofte innendørs.