Vingespenn

27-32 mm.

Totalutbredelse

Europa og østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Alta i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Ultimo juli - primo september.

Økologi

I skogbryn, langs myrer og ved strender med selje- og vierkratt (Salix).