Vingespenn

35-42 mm.

Totalutbredelse

Sør-Europa, Midt-Østen og Afrika.

Utbredelse i Norge

Blir av og til importert til Norge med varer.

Unge stadier

Larven lever på ulike planter, blant annet bomull (Gossypium) og banan (Musa).

Flyvetid

Der den hører naturlig hjemme har den flere generasjoner gjennom hele året.

Økologi

Ingen spesiell biotop hos oss.