Vingespenn

34-38 mm.

Totalutbredelse

Sirkumpolar. Europa og Kaukasus, mot øst til Kurilene og Japan. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på den sørlige delen av Østlandet, mer sjelden på Sørlandet vest til Lista og på Østlandet nord for Oslo. Nordligst ved Mjøsa.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, mest i blomstene.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

På åpne blomsterrike steder.