Vingespenn

Hann 23-26 mm., hunn 20-23 mm.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra deler av Middelhavsområdet.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig til Nordmøre. Imidlertid er den svært lokal på indre deler av Østlandet.

Unge stadier

Larven lever i stråene av sølvbunke.

Flyvetid

Medio juni - primo august.

Økologi

På fuktige enger.