Vingespenn

25-26 mm.

Totalutbredelse

Fennoskandia og Alpene, østover gjennom det nordlige Russland til Japan. Nordlige deler av Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig i fjellet over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på krekling, også på blåbær og blokkebær.

Flyvetid

Ultimo juni - medio juli.

Økologi

Om dagen på åpne steder i øvre del av barskogsonen til opp på snaufjellet.