Vingespenn

24-28 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus. Utbredt i Danmark og Sør-Sverige.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på gress.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

I løvskog.