Vingespenn

44-57 mm.

Totalutbredelse

Sentral-Asia, Sibir og det nordvestlige Kina. Immigrant i Mellom- og Nord-Europa.

Utbredelse i Norge

Kun funnet i Kristiansand i Vest-Agder i 1967 og 1968.

Unge stadier

Larven lever på frøstjerne (Thalictrum), storak og takrør.

Flyvetid

August - primo oktober.

Økologi

I våtmark innenfor steppeområder, men vandrende individer påtreffes hvor som helst.