Vingespenn

36-43 mm.

Totalutbredelse

Europa.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Rana i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på ulike arter av gress.

Flyvetid

August - september.

Økologi

På enger, i hager og åpen skog.