Vingespenn

32-38 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa og østover til Amur og Kamtsjatka. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden i indre strøk på Sørlandet, Østlandet og i Trøndelag. På Vestlandet kun i indre Møre og Romsdal. I Nord-Norge kjent fra Karasjok og Sør-Varanger i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på dvergbjørk og Vaccinium (blåbær/blokkebær/tyttebær).

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

På enger i øvre del av barskogsonen og i bjørkebeltet i fjellet.