Vingespenn

23-26 mm.

Totalutbredelse

Fennoskandia og østover gjennom hele det palearktiske faunaområde. Grønland og nordlige deler av Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden i Troms og Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på dvergbjørk og blåbær.

Flyvetid

Juli.

Økologi

Om dagen på fjellhei over tregrensen.