Vingespenn

27-30 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Armenia, mot øst til Amur i russisk Fjerne Østen. Innført til Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet. På Vestlandet sjelden og funnet mest inne i fjordene nord til Sogn.

Unge stadier

Larven lever på lintorskemunn.

Flyvetid

Medio mai - medio august sannsynligvis i to generasjoner.

Økologi

På åpne sandete steder der vertsplanten vokser.