Vingespenn

31-39 mm.

Kjennetegn

Framvingens to grønne tverrbånd er enten helt atskilt eller forbundet ned en smal ”bro”.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Stillehavskysten i russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Helgeland.

Unge stadier

Larven lever på nesle (Urtica) og på ulike planter i leppeblomstfamilien som tvetann og dauvnesle (Lamium).

Flyvetid

Ultimo juni - august. Individer funnet i august tilhører muligens en sørlig 2. generasjon.

Økologi

På ulike biotoper, både i skog og i kulturlandskapet.