Vingespenn

49-56 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, nordlige deler av Balkan, østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Trondheim, men sjelden ytterst langs Sørlandsdkysten.

Unge stadier

Larven lever på løvtrær som bjørk (Betula), osp og lind.

Flyvetid

Ultimo mars - medio mai.

Økologi

I skog.