Vingespenn

33-37 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge. Nærmest forekommer den i østlige deler av Mellom-Sverige.

Unge stadier

Larven lever på svalerot (Vincetoxicum).

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På åpne og varme lokaliteter, ofte på kalkgrunn.