Vingespenn

24-28 mm.

Totalutbredelse

Europa og Armenia.

Utbredelse i Norge

Begrenset til et lite område i nedre Telemark, samt Larvik i Vestfold. Sjelden.

Unge stadier

Larven lever på laven Lecidea confluens på steinmurer, ruiner eller bergvegger.

Flyvetid

Medio juli - medio august.

Økologi

På lokaliteter med bergvegger eller gamle steinmurer.