Vingespenn

35-40 mm.

Kjennetegn

Svært lik fiolettbrunt metallfly, men er mer grå i fargetonen. Gammamerket er spinkelt, som oftest helt.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst gjennom Sentral-Asia til Japan. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden nord til Helgeland.

Unge stadier

Larvens vertsplanter er ikke kjent, men sannsynligvis lever den på ulike urter.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

I litt fuktige skoglysninger og frodige enger.