Vingespenn

32-36 mm.

Kjennetegn

Indre mellomlinje er sterkt innoverbøyd ved framvingens bakkant.

Totalutbredelse

Europa og Marokko, mot øst til Kina, Japan og Burma.

Utbredelse i Norge

Meget sjelden langs kysten fra Oslofjorden til Lista i Vest-Agder. Arten ble ikke funnet i perioden fra 1970 til 2000. Etter 2000 har den vært påvist på flere lokaliteter langs kysten mellom Arendal og Lista.

Unge stadier

Larven lever på stornesle.

Flyvetid

Medio juni - medio september.

Økologi

I åpen løvskog, hager og skogbryn.