Vingespenn

(25)32-43 mm.

Totalutbredelse

Utbredt over hele det palearktiske faunaområde, men blir sjeldnere mot øst. Bofast i Sør-Europa, og trekker hver sommer mot nord, vanligvis i store mengder. På sine vandringer når den også Grønland.

Utbredelse i Norge

Ikke bofast i Norge, men svært tallrik immigrant i Sør-Norge. Mindre hyppig i Nord-Norge, men påvist helt opp til Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Juni - september. Flest i august - september.

Økologi

I ulike åpne biotoper, også om dagen.