Vingespenn

36-42 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa og østover til Mongolia og Amur i russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

I indre deler av Østlandet og Trøndelag. Dessuten i Rana i Nordland. Streifdyr er funnet ved Oslofjorden.

Unge stadier

Larven lever på ulike busker og urter.

Flyvetid

Medio juli - primo august.

Økologi

På åpne blomsterrike steder. Den går opp i bjørkebeltet i fjellet.