Vingespenn

31-35 mm.

Kjennetegn

Svært lik langstreket metallfly, men de lyse strekene nær vingespissen er kortere.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Kina, Japan og Korea. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig på Sørlandet og på Østlandet nord til Ringebu i Oppland.

Unge stadier

Larven lever på ulike planter i gressfamilien og starrfamilien.

Flyvetid

Juli.

Økologi

På strender, fuktige enger og myr.