Vingespenn

39-43 mm.

Kjennetegn

Skilles fra lignende arter i slekten på den rødlige fargetonen.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Iran, mot øst til det vestlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig langs kysten fra Tvedestrand i Aust-Agder til Bergen. Utover dette påvist på Hvaler i Østfold og på Sunnmøre.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, busker og løvtrær.

Flyvetid

Juli.

Økologi

På skoglysninger og enger.