Vingespenn

26-29 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa, Novaya Zemlya, Grønland og arktiske deler av Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Sjelden i Nord-Norge, funnet i Tysfjord og i indre og østlige deler av Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula), særlig dvergbjørk, samt vier (Salix).

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

På torvmyrer der det er rikelig med blomster.