Vingespenn

36-40 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Sajan-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Helgeland, spredte enkeltfunn nord til Troms.

Unge stadier

Larven lever på nesle (Urtica), svinerot (Stachys), dauvnesle og tvetann (Lamium), men også andre urter.

Flyvetid

Juni - august.

Økologi

Både i helt åpent terreng og i skog.