Vingespenn

39-43 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa og Kaukasus, mot øst til det nordvestlige Kina.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Nord-Trøndelag. Imidlertid svinger hyppigheten veldig fra år til år og i perioder på flere år.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

På skoglysninger og enger.