Vingespenn

32-37 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa og Kaukasus, mot øst til Korea og Japan. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Rana i Nordland. Videre nordover er det gjort spredte funn til Øst-Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på blåbær, blokkebær og røsslyng.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

I skog.