Vingespenn

35-39 mm.

Totalutbredelse

Nord og Mellom-Europa, et isolert område i Sør-Spania, Lilleasia, Kaukasus og Bajkal i Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig, men nokså lokal, på Østlandet og Sørlandet, på Vestlandet nord til Bergens-området.

Unge stadier

Larven lever på tyrihjelm, ridderspore (Delphinium) og ballblom.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

Skoglysninger, skogkanter og hager.