Vingespenn

26-30 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa, Alpene, Kaukasus og Ural, gjennom Sibir til Kamtsjatka.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig i indre Troms og i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på setermjelt og andre urter.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

Om dagen på blomsterrike steder i fjellet.