Vingespenn

30-37 mm.

Totalutbredelse

Sør-Europa, Afrika, Asia, Australia samt Nord- og Sør-Amerika. I Mellom- og Nord-Europa opptrer den som immigrant.

Utbredelse i Norge

Funnet én gang i Norge: Arendal 2006.

Unge stadier

Larven lever på ulike lave planter.

Flyvetid

Mai - desember. De Nordiske eksemplarene er funnet i ultimo juli - september.

Økologi

Ingen spesiell biotop hos oss.