Vingespenn

44-54 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men er funnet i det sørligste Skandinavia. Hvis den dukker opp i Norge, vil det sannsynligvis være som immigrant.

Unge stadier

Larven lever på hjortetrøst, gul salvie og mynte (Mentha).

Flyvetid

Ultimo juni - august.

Økologi

På fuktige enger og skoglysninger.