Vingespenn

36-41 mm.

Totalutbredelse

Området rundt Middelhavet og Afrika. I Mellom- og Nord-Europa opptrer den som immigrant.

Utbredelse i Norge

Første norske funn ble gjort i Skien i Telemark i 1988. Siden funnet noen få ganger på Østlandet og Sørlandet.

Unge stadier

Larven lever på ulike lave planter.

Flyvetid

April - november. De norske eksemplarene er funnet i oktober.

Økologi

Ingen spesiell biotop hos oss.