Vingespenn

32-43 mm.

Totalutbredelse

Mellom-Europa og sørlige deler av Nord-Europa, Lilleasia og Kaukasus, mot øst til russisk Fjerne Østen og Kina.

Utbredelse i Norge

Funnet i Kristiansand i 1968. Siden 2001 er det gjort flere funn på Sørlandskysten fra Arendal til Lista. Et funn i Østfold i 2000.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter.

Flyvetid

Juni - primo august.

Økologi

På kystnære strandenger og fuktenger.