Vingespenn

25-34 mm.

Kjennetegn

Hunnen blir større enn hannen.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet nord til Solør i Hedmark.

Unge stadier

Larven lever på lav som vokser på bartrær, muligens også på lav på bakken.

Flyvetid

Medio juli - august.

Økologi

I skog, også i åpne, lune områder med klipper eller stein.